VÝCVIK FACILITACE KRUHU A KRUHOVÉ KOMUNIKACE

MORAVA 2 - 2024

 (soboty)

Otevřené běhy výcviku, ze kterých můžete vybírat

VÝCVIK FACLITÁTORA/KY KRUHU PRAHA 2 2024

10.4.2024 - 4.2.2025 Studio Loona a Tančírna Bohuliby
Celoroční výcvik kompetencií pro facilitátora kruhu a rozvoje inteligence srdce…

VÝCVIK FACLITÁTORA/KY KRUHU MORAVA 2 2024 (soboty)

15.5.2024 - 22.2.2025 Kamenný potok, Dolejší Kunčice
Celoroční výcvik kompetencií pro facilitátora kruhu a rozvoje inteligence srdce…

KRUH NÁS DĚLÁ HLUBŠÍMI,

LIDŠTĚJŠÍMI CÍTÍCÍMI BYTOSTMI A

ROZVÍJÍ INTELIGENCI SRDCE

od 18. května 2024 (vždy v sobotu)

10 denních výukových dnů

4 podvečerní on-line kruhy

v Kamenném Potoce, Dolejší Kunčice - Fulnek

(v místě je možné zdarma přespat vždy noc před výcvikem)

 

Mentoři výcviku:

Zdenek Weber, Blanka Tichavská, 

Jan Čermák, Jan Prokopec, Zdeněk Kálecký, Tomáš Janoušek

Výcvik kompetencí pro facilitaci  kruhu a rozvoje inteligence srdce ve společnosti.

 

BÝT FACILITÁTOREM/FACILITÁTORKOU JE NENAHRADITELNÁ SLUŽBA LIDEM, SLUŽBA INTELIGENCI SRDCE, DUŠI KOMUNITY, TÝMU, RODINY, JAKÉKOLIV SKUPINĚ LIDÍ, KTERÁ SE ROZHODLA ŽÍT AUTENTICKÉ A PRAVDIVÉ VZTAHY SE VŠEMI BARVAMI DUHY, KTERÉ SE V NICH OBJEVUJÍ.

BÝT FACILITÁTOREM/FACILITÁTORKOU JE DUCHOVNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBOU A DUCHOVNÍ PRAXÍ ZÁROVEŇ.

Kruh rozvíjí mezi lidskost, intuitivnost, spojení, rovnováhu a vztahové flow, harmonizuje komunitu a vytváří rovnoprávné a rovnocenné vztahy, bratrství a sesterství, rozvíjí a uspokojuje přirozenou lidskou zvídavost a zájem o lidi a sebepoznání. 

 

›     Chceš podpořit lidi všeho věku v jejich osobním růstu, v rozvoji inteligence srdce a rozvoji sociálního zdraví a v růstu  vnitřně personálních kompetencích?

 

›     Chceš rozvinout své kompetence pracovat se skupinou skrze kruh směrem k sebepoznání, k prohloubení vzájemných vztahů, k rozvoji a učení se transparentnosti a jasnosti?

 

›    Měl/a by jsi chuť založit kruh ve své lokalitě či komunitě a mít dostatek znalostí, kompetencí a inspirace jak takový kruh vést a podněcovat? 

 

›     Vedeš lidi v pracovním týmu a potřebuješ více porozumět sobě jako lídrovi,  mužům i ženám? 

 

Zveme tě rozvíjet své facilitační kompetence a vést inteligencí srdce. Facilitátor je umožňovač, držitel prostoru, strážce principů, oddaný praktikující kruhového sdílení. 

Co takový výcvik obsahuje?

aneb probuzení a rozvoj inteligence srdce a sociální bdělosti

Zakládej kruhy a staň se účastníkem změny života lidí, podpoř bližního svého a sebe samého a svou komunitu s naší pomocí a vzděláním. Jsme ti, kteří mají zkušenosti z tisíce hodin kruhů na všechna možná témata a naučíme tě mnohému. Dáme ti vzdělání, podporu a kontinuální růst, zázemí společenství facilitátorů a našich kontaktů, podporu v oblasti kompetencí i nástrojů pro propagaci kruhu. Celé vzdělání probíhá formou zážitku a prožitku, sebezkušeností a poté reflexí. Kombinuje facilitační, mentorské a koučovací kompetence. 

Naučíš se:

 • aktivovat a rozvíjet inteligenci srdce v jednotlivcích, kruzích, týmech a společenstvech
 • spojovat a facilitovat sladění inteligence srdce, těla, mysli
 • facilitovat (umožňovat) kruh zaměřený na rozvoj a také prevenci sociálního a psychického zdraví a veškeré kompetence a pravidla s tím spojená
 • budovat bratrství, sesterství a pravdivé vztahy napříč generacemi
 • vést  meditace pro stabilizaci a uklidnění nervového systému účastníků a pro podporu vzájemného propojení
 • jak přinášet výzvy, pracovat s otevřenou či uzavřenou skupinou nebo dlouhodobou či jednorázovou skupinou
 • naučíš se držet a chránit inteligenci srdce 
 • vytvářet důvěru, spojení a podporu ve skupině skrze kruh
 • vést jednoduchá bioenergetická cvičení na vyladění energie účastníků
 • získáš kompletní know-how a sebezkušenostní trénink,  jak vést živý i on-line kruh
 • získáš know-how, jak kruhy založit, organizovat, udržet a zaměřit je
 • získáš poslání, smysluplnost, podněty a přátele s podobnými cíli
 • přijdeš na to, jak do kruhu integrovat své unikátní poznání, svou profesi a zájem 
 • naslouchat a “držet kruh” 
 • jak uklidnit, regulovat a podpořit emoční stavy či reakce účastníků, které vypadají dramaticky, či intenzivně.
 • používat svůj nervový systém jako skupinu regulující moudrý nástroj
 • získáš velké množství přátel mezi dalšími facilitátory a staneš se součástí rozsáhlé komunity facilitátorů kruhů 
 • rozvineš své vztahové, sociální a týmové kompetence 
 • kruh se stane způsobem tvého života
Transparentní komunikace není jen o sebevyjádření „sebe“. Ve skutečnosti jde o vyšší uvědomění celého vztahového pole a veškeré interakce se navzájem zapojovat do vzájemné komunikace a holisticky spolupracovat.
Thomas Hüblspirituální učitel a autor

Kruh je více než jen sezení v kruhu a mluvení. Rychle se stává způsobem života a vnímáním světa pozorným způsobem, což pomáhá vytvářet udržitelné vztahy a komunitu.

 

Smysl vztahů mezi lidmi je prožívaný smysl, není to jen chiméra ve světě bez citu. A  jak filozof Martin Buber vyzdvihl, jsou jevy ve vztahu, kde se alespoň dva lidé skutečně vzájemně setkají v přítomnosti a jeden druhému skutečně naslouchají, skutečně se vidí a dávají si vzájemně důležitost. Buber řekl, že jako lidské bytosti bez takových vztahů ve skutečnosti neexistujeme…

 

Vidět a být viděn, cítit a být cítěn, soucítit a být soucítěn, učit skrze příběh a pravdivost a být učen skrze příběh a pravdivost. 

 

V kruhu taková pravdivá a přítomná setkání realizujeme, což je ten největší dar, který můžeme jeden druhému dát, protože tak spolu vytváříme spolupráci na mnoha úrovních, skutečnou kolektivní moudrost.

Kruh jelikož postrádá hierarchii a je nenásilný, je užitečný nástroj k tvorbě naší budoucnosti. Má mnoho podob, které jsou ušité na míru tak rozdílným oblastem, jako jsou párová terapie, komunity, školy, firmy, týmová práce, zkoumání konfliktu, plánování, skupinové rozhodování atd.

 

Být facilitátorem kruhu je činnost, poslání, ne mocenská pozice. Je to práce sociální bdělosti a služby duši společenství ať už se schází a sdružuje kolem ohně, práce, tématu, genderu, morální otázky, spirituality, zahradničení či sousedských vztahů.

Kruh může být bezpečným místem pro nebezpečnou pravdu, když se pracuje se stíny. Také může být mystickým nástrojem pro vyjevení vyšší pravdy uprostřed kruhu – pravdy, která by nikomu z účastníků v kruhu nepřišla na mysl, protože nikdo není tak moudrý jako jsme moudří dohromady.
Holger Heitenučitel a průvodce councilu

Střed kruhu se snadno stane posvátným místem

Střed kruhu se snadno stává posvátným místem. Lidé o něm hovoří spirituálním způsobem – krása geometrického tvaru kruhu je v tom, že každý bod na kruhu je stejně vzdálen od jeho středu a to, aniž by na to někdo upozornil, přirozeně přitahuje naši pozornost právě do středu kruhu...

 

Kruh je tvar, který nás harmonizuje a slaďuje do sociálního těla společenství, připomíná nám vždy a znovu, že jsme jeden od druhého neoddělitelní a vzájemně závislí na kvalitě a úrovni vztahů mezi sebou, umožňuje uvolnit se, vyjádřit se, být sám sebou, sdílet a být sdílen, naslouchat a být naslouchán, milovat a být milován, být a cítit se součástí něčeho většího než je jen malé iluzorně oddělené malé já. 

 

Pokud jako lidstvo máme zvládnout výzvy blízké budoucnosti, cesta kruhu k tomu přispěje.

Výcvik zahrnuje:

10 jednodenních výukových dnů

Každý jeden výukový den se sestává z 2 x 3 h bloků s přestávkou na oběd. - začátek ráno vždy 9:30 - 12:30 - pauza 12:30 - 14:00 - odpoledne 14:00 - 17.00

4 podvečerní on-line kruhy

Součástí výcviku budou také 90-ti minutové on-line kruhy pro prohloubení a procvičení metod, témat, praxe, otázek týkajících se integrace kruhu do každodenního života. Vždy 20 minut vedená meditace, 20 minut přednáška, 30 praxe kruhu on-line.

úkoly a výzvy

Součástí budou také úkoly a výzvy vedoucí k prožití a tréninku naučeného.

Termíny:

1) 18. května 2024 - Zdeněk Weber + Blanka Tichavská - Kruh a jeho zásady a principy

2) 15. června 2024 - Zdeněk Kálecký - Role facilitátora, lektora, mentorky, kouče, trenéra, učitele

3) 20. července 2024 - Tomáš Janoušek - Kruh jako nástroj rozvoje vnitřních kompetencí

4) 17. srpna 2024 - Blanka Tichavská - Kruh v přírodě

5) 21. září 2024 - Jan Prokopec - Specifika různých kruhů - kruhy ve škole

6) 19. října 2024 - Jan Čermák - Kruh v partnerství

7) 16. listopadu 2024 - Blanka Tichavská - Zásady a kompetence pro marketing srdcem

8) 14. prosince 2024 - Jan Čermák - Můj projekt

9) 18. ledna 2025 - Zdeněk Weber - Léčení traumatu a kruhová moudrost

10) 22. února 2025 - Blanka + Zdenek + Jan + Tomáš - integrační a iniciační seminář

Témata výukových dnů

Výukové dny vždy zahrnují teorii a praxi

Kruh a jeho zásady a principy

Kruh a jeho zásady, principy a ujasnění různých přínosů mužského/ženského/mužsko ženského/rodinného/firemního kruhu pro komunitu, rodinu, vztahy, psychické zdraví, školní třídu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

Role facilitátora, lektorky, mentorky, kouče, trenéra, učitelky

Role facilitátora, lektorky, mentorky, kouče, trenéra, učitelky a jak s těmito rolemi pracovat v kruhu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

Kruh jako nástroj tréninku vnitřních kompetencí

Kruh jako nástroj tréninku vnitřních kompetencí důležitých pro život, přítomnost, naslouchání, pravdivé sdílení, spojení a pochopení tělem, srdcem, myslí i duchem + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

Kruhy ve škole, mužské kruhy

Specifické druhy councilu pro děti na základní škole (lze užít i doma a v rodině). Kruhy pro náctileté. Tandemová facilitace kruhu. Specifická témata jednotlivých kruhů + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce v mužském kruhu.

Kruh v partnerství

Kruh v partnerství a jeho možný obsah, narativní/příběhový a sebereflektivní způsob, příběhy, sebereflexe, výzvy, bezpečný prostor, rozšíření paradigmatu pro nebezpečnou pravdu, tichý kruh, kruh v rodině, kruh v byznysu + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

Kruh v přírodě

Kruh v přírodě a zásady sebereflektivních procházek/medicine walků, narativní/příběhový a sebereflektivní transparentní způsob sdílení a jeho smysl + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

Zásady a kompetence pro marketing srdcem + Můj projekt

Zásady a kompetence pro marketing srdcem a používání inteligence srdce. Jak si za vedení kruhu brát peníze. Můj projekt, jak kruh přinesu do své komunity, moje vize + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce. Jak kruh představit a prezentovat?

Specifika různých kruhů, kruhy chlapecké

Specifika různých kruhů, tedy: mužský, ženský, mužsko-ženský, pro náctileté a pro děti + praxe kruhu a technik rozvoje a používání inteligence srdce.

Léčení traumatu a kruhová moudrost

Léčení traumatu a kruhová moudrost, jak vytvářet bezpečí v kruhu a umožňovat uzdravení sociálního a vztahového traumatu.

Integrační seminář a závěrečná ceremonie

Integrační seminář - opakování a praxe kruhu Na tomto semináři budeme praktikovat co jsme se naučili v průběhu výcviku. Zopakujeme si základní principy a připomeneme smysl a posláni kruhu. Závěrečná ceremonie a předání diplomu.

Mentoři výcviku

Blanka Tichavská

www.blankatichavska.cz
Koučka, mentorka, lektorka komunikačních seminářů, průvodkyně přechodovými rituály. Facilituje kruhy ve školách, ve firmách, drží prostor pro partnerskou transparentní komunikaci. Máma tří dětí, propagátorka councilu kdekoli je to možné.

Zdenek Weber

www.siladuse.cz www.muzskykruh.cz
Zakladatel projektu Muzskykruh.cz, mentor, terapeut traumatu, facilitátor a poutník. 15 let zkušeností s vedením mužských kruhů, výcviků a rituálů.

Jan Čermák

www.muzskykruh.cz
Kouč, mentor, průvodce výcviku mužská síla, průvodce přechodových rituálů pro děti a dospívající, otec tří dětí.

Jan Prokopec

www.muzskykruh.cz
Spolu zakladatel projektu Kruhyduvery.cz Mentor, facilitátor kruhů pro muže, ženy, dospívající i děti, otec dvou dcer. Facilitátor Mužského kruhu Praha, mentor výcviku Mužská síla, spoluorganizátor taťkária. 4 rokem vedu kruhy pro děti a dospívající na Scioškole, kde působím jako mentor pro 7-9 třídu.

Tomáš Janoušek

http://tomasjanousek.cz
Průvodce vision questem, průvodce chlapeckého kruhu v komunitní škole, průvodce na dětských táborech a víkendech pro mámy a syny. Lektor, moderátor, muzikant a tvůrce. Pořadatel tvůrčích víkendů pro táty a jejich děti.

Zdeněk Kálecký

www.muzskykruh.cz
Se seberozvojovým vzděláváním jsem začal v 17ti letech. Prošel jsem velkým množstvím seminářů a kurzů. Některé byly založené na čistě fyzické práci s tělem, nebo dechem, některé na práci s emocemi a myslí nebo energií. Velkou část pozornosti a času jsem věnoval duchovním naukám, meditacím a léčení.

Reference účastníků minulých běhů výcviku

Přínos výcviku vnímám především v sebepoznání a poznání ostatních. Nejedná se však o poznání ledajaké, jedná se o poznání vícerozměrné, na úrovni mysli, emocí i těla. Je to poznání, které pro mne osobně znamenalo doslova celkový obrat ve vnímání světa, se kterým se teď postupně ještě vypořádávám. Zjistil jsem, že podstatným předpokladem pro úspěšnou komunikaci v jakémkoli prostředí a možná vůbec život jako takový je především být sám u sebe, být v koherenci, vnímat sebe a teprve pak něco vnášet do prostoru kolem. Transparentní kruhová komunikace mi rovněž umožňuje vnímat sebe a ostatní s daleko větším citem, respektem a soucitem. Přijde mi, že se stávám více lidským. Děkuji všem facilitátorům a všem účastníkům za tuto možnost.
Mirek, účastník výcviku v roce 2023
Jako účastník jsem zažil spoustu mužských kruhů, kde jsem si tu sílu kruhu oblíbil. Párkrát jsem kruh i vedl pro své kamarády a dostával jsem zpětnou vazbu, že je to úžasný způsob komunikace. Primárně jsem se do výcviku přihlásil s tím, že nechci s kruhem ztratit kontakt, ale postupně se to přetavilo v odhodlání kruhy dále rozšířit mezi více lidí. Obrovskou hodnotu pro mě měla naše skupina, ve které byly zastoupeny všechny možné profese a mnoho z mých kolegů bylo i v jiných oblastech mnohem dále než já a byli mi tak inspirací i učiteli. Velkým přínosem pro mě bylo i to, že ve skupině byly ženy i muži. Také jsem získal do života pár nových přátel, se který mi se rád potkám i když výcvik už skončil.
Ondra, účastník výcviku v roce 2023
Umožňuje skutečně vnímat individualitu každého jednotlivce takového, jaký skutečně je. Dává prostor zpomalit, zastavit se v přítomném okamžiku a komunikovat i naslouchat od srdce, zevnitř, ze svého nitra. Přináší tu nejvyšší podstatu skrze soucit, lidskost a jemnost.
Monika, účastnice výcviku v roce 2023

MÍSTO KONÁNÍ:

tvořivý prostor Kamenný Potok

Dolejší Kunčice 4, Fulnek

Cena celého výcviku

Najednou:
23.900 Kč  

Na dvakrát:
11.950 Kč  
(druhou splátku zaplatíš v polovině výcviku)

Nebo ve splátkách:
1900 Kč + 11 splátek x 2.000 Kč  
(registrační poplatek 1900 Kč a 11 splátek po měsíci, 1. splátka v květnu 2024)

Podmínky účasti:
 
- dobré psychické a mentální zdraví
- přirozený zájem o budování kruhů, týmů a společenstev
- přirozené puzení být ve službě kruhu jako facilitátor/ka

Je toto příležitost na kterou jsi čekal/a? 

Jsou peníze za výcvik problém? Ozvi se nám. 

Cítíš opravdové volání stát se facilitátorem/facilitátorkou? 

Před přihlášením dobře zvaž svou motivaci a podívej se na všechny možné překážky celý výcvik absolovovat. Jsou to peníze? Je to místo? Je to strach? Je to...

Jak se vám může vrátit investice do výcviku?

Pokud po absolvování tohoto výcviku založíte lokální  kruh a budete organizovat a facilitovat  kruh pravidelně 1x měsíčně, tato investice se vám může vrátit velmi snadno během 1 až 2 let. Běžná cena večerního kruhu v trvání 2 až 3 hodin je něco mezi 200 až 300 Kč na osobu. Zároveň vykonáte službu pro společenství lidí začnete budovat komunitu založenou na pevných uzemněných lidech, budete schopni uspořádat duchovní událost, která dodá sílu, inspiraci, propojení, stálou oporu, přátelství mnoha lidem.

Přihláška