O KRUHU, COUNCILU A TRANSPARENTNÍ KRUHOVÉ KOMUNIKACI

Přijít do kruhu je mnoho z lidí výzva. I ve mě kdysi kruhové sdílení spouštělo různé strachy. Můžete jim podlehnout, a nebo to můžete jít nejprve zkusit, a až pak se rozhodnout, jestli jsou pro Vás kruhy to pravé.

 

O kruzích jsem si povídala s přáteli, s kolegy facilitátory, se spolupracovníky - s těmi, kteří jsou obyčejní lidé jako vy a já - a kteří ochutnali medicínu kruhu a dává jim smysl, předávat ji dál. Buď tím, že sami v kruzích pravidelně usedají nebo kruhy vedou.

 

Kruh není jen sezení dokola a mluvení. Kruh rozvíjí lidskost, intuici, spojení, rovnováhu a flow. Kruh harmonizuje komunitu a vytváří rovnoprávné a rovnocenné vztahy. Kruh rozvíjí a uspokojuje lidskou zvídavost, a zájem o lidi a sebepoznání. Kruh přináší moudrost, vzájemnost, laskavost a pouštění. V kruhu slyším, vnímám a cítím. V kruhu jsem slyšený, vnímaný a cítěný - a skrz tuhle kvalitu se dotýkám Jednoty.

Kruh sdílení je prastarou formou vědomé komunikace používanou mnoha domorodými kulturami např. pro sdílení příběhů, rozhodování o důležitých záležitostech společenství či řešení konfliktů. Kruh vytváří prostor důvěry, ve kterém je bezpečné být sami sebou a opravdově, bez posuzování naslouchat druhým. Každý hlas je vítán a má tu své jedinečné místo, neboť bez něj by celek nebyl úplný. Učíme se tak jeden od druhého. Zjišťujeme, že moudrost kruhu je víc než součet jeho částí.

Dnes se poradní kruh využívá pro napojení či posílení kolektivního vědomí, posílení vztahů a zlepšení komunikace v různých prostředích.

ROZHOVORY S LIDMI, KTEŘÍ "ŽIJÍ KRUHEM"

PŘIJĎTE DO KRUHU - VYBERTE SI PRO SEBE TEN PRAVÝ

Kruh rozvíjí lidskost, intuici, spojení, rovnováhu a flow. Kruh harmonizuje komunitu a vytváří rovnoprávné a rovnocenné vztahy. Kruh rozvíjí a uspokojuje lidskou zvídavost, a zájem o lidi a sebepoznání. Kruh přináší moudrost, vzájemnost, laskavost a pouštění. V kruhu slyším, vnímám a cítím. V kruhu jsme slyšení, vnímání a cítěný - a skrz tuhle kvalitu se dotýkám propojení s druhými lidmi.

PŘIVEĎTE KRUH DO SVÉHO ŽIVOTA, RODINY, VZTAHŮ, PRÁCE. STAŇTE SE FACILITÁTOREM

Výcvik kompetencí pro facilitaci kruhu a rozvoje inteligence srdce ve společnosti. BÝT FACILITÁTOREM/FACILITÁTORKOU JE NENAHRADITELNÁ SLUŽBA LIDEM, SLUŽBA INTELIGENCI SRDCE, DUŠI KOMUNITY, TÝMU, RODINY, JAKÉKOLIV SKUPINĚ LIDÍ, KTERÁ SE ROZHODLA ŽÍT AUTENTICKÉ A PRAVDIVÉ VZTAHY SE VŠEMI BARVAMI DUHY, KTERÉ SE V NICH OBJEVUJÍ.

Bytí v kruhu je výživa, lék, bezpečí, sounáležitost.

Je to prostor, kde nikdo není sám.

Kruh není terapie, ale má homeopatické terapeutické účinky a uzdravuje přesně ty kousky v nás, které se bojí “vyčlenění”.