KRUH PRO MÁMY A DCERY (5-10 LET)

Další kruh pro MÁMY A DCERY  koná

4. července 2022

od 17 do 20:00 v Novém Jičíně

Další kruhy:

29. července 2022

26. srpna 2022

 

Místo, kde se setkají mámy a jejich dcery. V harmonickém prostoru kruhu, kde každý hlas je slyšen a cítěn.

Být mámou je poslání, ale často to tak mnoho z nás necítí. Koukáme se na ty naše malé ženy jak s námi "bojují", jak se vztekají, manipulují. A jediné co cítíme, že nám v takovém vztahu není dobře. 

Jenže ono to může vypadat i jinak. 

Zvu Vás do společného kruhu malých a velkých žen. 

Ve společně stráveném čase nás čeká:

- vzájemné poznávání se z úhlů na které doma nebývá čas a prostor

- budování úplně nové úrovně vzájemného vztahu "máma-dcera"

- dospělé ženy nahlédnou do autentického světa malých žen a naopak

- uzdravování ženských témat spojených s mateřstvím, ženstvím, přijetím a bezpečím

KRUH PRO MÁMY A DCERY JE PROSTOR

 • kde máme čas jen pro sebe
 • kde nás malé moudré ženy mohou inspirovat a my zase je
 • kde cítíme a vnímáme jaké to je trávit spolu kvalitní čas vzájemného poznání
 • kde je místo pro smích, tvoření, sdílení ze srdce a naslouchání srdcem
 • ve kterém sdílíme své životní příběhy, své výzvy, problémy, selhání ale také radosti a úspěchy

Bytí v kruhu je výživa, lék, bezpečí, sounáležitost...

Je to prostor, kde nikdo není sám.

 

Kruh není terapie, ale má terapeutické účinky a uzdravuje přesně ty kousky v nás, které k uzdravení potřebují bezpečný lidský kontakt.

KRUH JE VŽDY SPOJEN S NOVOLUNÍM A ČEKÁ TAM NA VÁS: 

 • Hravá meditace
 • Úvodní sdílení
 • Společné aktivity
 • Hravé spojení s tělem
 • Tvoření
 • Vzájemné poznávání se v autenticitě

"Kruh je tvar, který nás harmonizuje a slaďuje do sociálního těla společenství, připomíná nám vždy a znovu, že jsme jeden od druhého neoddělitelní a vzájemně závislí na kvalitě a úrovni vztahů mezi sebou, umožňuje uvolnit se, vyjádřit se, být sám sebou, sdílet a být sdílen, naslouchat a být naslouchán, milovat a být milován, být a cítit se součástí něčeho většího než je jen malé iluzorně oddělené malé já."

Zdeněk Weber

KRUH SDÍLENÍ JE KOUZLO

Od chvíle, kdy jsem začala pravidelně sedávat v kruhu a měla možnost sdílet svůj příběh, a zároveň naslouchat příběhům jiných lidí, jsem ucítila, jak obrovsky léčivá síla pro život to je.

Když jsem průvodkyní ženám, mužům nebo dětem při kruhovém sdílení, dějí se zázraky. Lidé, kteří předtím mnoho neposlouchali najednou věnují 100% pozornost příběhu druhých. Lidé, kteří o svém životním příběhu nikdy nemluvili, najednou cítí, že mohou sdílet, a tím léčit sebe i všechny v kruhu přítomné.

Kruh je zázrak, kruh je medicína, kruh je kouzlo.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA KRUH